Meble Plus Rynek Mebli Produkcja Mebli

Analizy

Pod presją
2009-02-18

Duże obciążenie pracą, wydłużony czas pozostawania w pozycji stojącej i nieruchomej, kontakt z klientami (nierzadko trudnymi), wysoki wskaźnik pracy wieczorami i w weekendy, co zakłóca równowagę między pracą a życiem osobistym pracownika, wysoki poziom stresu, monotonna praca, do tego jeszcze  molestowanie, a nawet przemoc ze strony klientów, współpracowników i pracodawców  oraz dyskryminacja kobiet tudzież obcokrajowców – to - według raportu Europejskiej Agencji Zdrowia i Ochrony Pracy ( EU-OSHA) na temat zagrożeń, z którymi spotykają się pracownicy sektora hotelarskiego i gastronomicznego - cechy charakterystyczne sektora HoReCa, które mogą mieć ujemny wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy.

Raport  opublikowany pod koniec minionego roku przez EU-OSHA pt. „Ochrona pracowników sektora hotelarskiego i gastronomicznego” prócz wymienionych zagrożeń pokazuje przykłady dobrych praktyk w zarządzaniu ryzykiem w miejscu pracy przedstawiając w ogólny sposób strategię w tym obszarze tematycznym i opisując zmiany zachodzące w sektorze HoReCa.
Sektor hotelarski i gastronomiczny jest jednym z najszybciej rozwijających się w Europie. W 2004 r. zatrudnienie wynosiło ponad 7,8 miliona osób (Eurostat, 2005), a sektor generował obrót w wysokości ponad 338 miliarda euro (Eurofound, 2005). Sektor obejmuje głównie restauracje i bary, w których znajduje się trzy czwarte miejsc pracy. Inni pracodawcy w tym sektorze to ośrodki campingowe, schroniska młodzieżowe i kafeterie. Przeważają przedsiębiorstwa niewielkie, zatrudniające mniej niż 10 osób. Kobiety stanowią nieco ponad połowę siły roboczej. Obowiązująca w tej strefie  forma zatrudnienia  to zazwyczaj zatrudnienie czasowe, w nieregularnych godzinach, nisko płatne i o małych perspektywach zawodowych. W sektorze pracuje wysoki odsetek ludzi młodych.
HoReCa w wielu państwach członkowskich UE oferuje coraz więcej miejsc pracy, zaś zatrudniane w nim osoby to w znacznej części nie tylko ludzie młodzi, lecz też niewykwalifikowani pracownicy oraz imigranci. Warunki pracy są często ciężkie, czas pracy długi, a zadania wymagające dużej siły fizycznej. Dodatkowo sektor ten charakteryzuje się nietypowymi schematami czasu pracy i powszechna jest w nim praca zmianowa oraz praca sezonowa. W latach 1995-2000 odnotowano w tym sektorze pogorszenie warunków pracy w odniesieniu do godzin pracy, wymagań w zakresie samodzielności pracy.
Według raportu EU-OSHA osoby pracujące na niwie HoReCa narażone są również na liczne zagrożenia psychospołeczne: długie, niestandardowe i nieprzewidywalne godziny pracy, brak kontroli nad wykonywaną pracą, duże obciążenie pracą oraz presja czasu, które przyczyniają się do zwiększonego poziomu stresu oraz braku równowagi pomiędzy życiem zawodowym a życiem prywatnym.
Pracownicy hotelarstwa i gastronomii są częściej niż pracownicy innych sektorów narażeni są na przemoc, nękanie i dyskryminację zarówno ze strony klientów jak i współpracowników oraz pracodawców. Znacznie częściej spotyka ich zastraszanie (12% wobec 8,5%), a także przemoc fizyczna (6,5% wobec 3,5%) Ponadto pracownicy tego sektora doświadczają większej dyskryminacji (10,5% wobec 6,5%). Szczególnie narażeni są pracownicy dyskotek, nocnych klubów i barów . Fizyczne czynniki ryzyka, na które narażeni są pracownicy, obejmują noszenie znacznych ciężarów, narażenie na wysoki poziom hałasu i zadymienia, bardzo wysokie lub bardzo niskie temperatury, a także używanie substancji niebezpiecznych, takich jak środki czystości. Wynikające z tego problemy zdrowotne obejmują choroby układu mięśniowo-szkieletowego, choroby skóry i problemy dotyczące układu oddechowego.
Do nielicznej grupy strategii z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia w pracy należą strategie dotyczące higieny żywności oraz zakaz palenia tytoniu, które w niektórych przypadkach doprowadziły do wprowadzenia dalszych środków w obszarze bezpieczeństwa i zdrowia.
Ponieważ 90% podmiotów działających w sektorze HoReCa to podmioty bardzo małe (zatrudniające do 10 osób), pracodawcy często nie mają czasu ani zasobów, żeby w pełni wdrożyć właściwe przepisy na poziomie przedsiębiorstwa.
Sprawozdanie EU-OSHA zawiera kilka znakomitych przykładów skutecznego zapobiegania zagrożeniom, wykorzystywanych nie tylko w restauracjach czy hotelach, ale również w klubach i barach. Skuteczne zarządzanie prewencyjne obejmuje dobrą ocenę ryzyka, zaangażowanie pracowników oraz szkolenia dotyczące skutecznego wdrażania środków zapobiegawczych.
Oprócz raportu EU-OSHA opracowała szeroki zakres materiałów na temat bezpieczeństwa i zdrowia w tym obszarze, w tym siedem arkuszy na temat dobrych praktyk oraz forum dotyczące „bezpiecznej pracy w wielokulturowym sektorze HoReCa”; można je znaleźć w wydzielonej części strony internetowej EU-OSHA. Na forum identyfikuje się przede wszystkim problemy, z którymi stykają się liczni pracownicy-imigranci zatrudnieni w tym sektorze oraz przedstawia się praktyczne rozwiązania. z
Źródło: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (2000, 2002)

opr. Hanna Kryj , Primum Public Relations
Fot. Fotolia.com

*******************

Komentarze
Nie ma jeszcze żadnego komentarza. Dodaj komentarz bądź pierwszy.

tytuł


treść komentarza


Imię i Nazwisko (lub pseudonim)


E-mail


SPA BUSINESS DOMY DREWNIANE Łazienka Salon i Sypialnia Meble Plus Najlepiej Sprzedawane PROJEKTY DOMÓW Podłogi i Ściany PRODUKCJA MEBLI restaurator RYNEK MEBLI Świat Łazienek i Kuchni Świat Alkoholi Urządzamy Łazienki Drinki Urządamy Kuchnie Wybieramy Meble i Dekoracje Wybieramy Meble i Dekoracje Wybieramy Oświetlenie
Strona głównaPrenumerataReklamaArchiwumO nasRedakcja

Copyright by Publikator Sp. z o.o. 2018, webmaster: webpublikator.com.pl
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego portalu. Więcej o plikach cookies w regulaminie.

Publikator Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, 15-425 przy ul. Cieszyńska 3a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS 0000084741, kapitał zakładowy 220.000 zł, NIP: 542-021-03-91

0.014593